Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

O διαδικτυακός τόπος www.nutrip.gr ανήκει στην διαιτολόγο – διατροφολόγο Αικατερίνη Ζορμπά του Νικολάου που διατηρεί ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Αικατερίνη Ζορμπά, Διαιτολογικές Υπηρεσίες», με τον διακριτικό τίτλο «Nutrip», που εδρεύει στα Μελίσσια, επί της Ανδρέα Παπανδρέου 9-11, με Α.Φ.Μ. 155195303 (εφεξής αναφερόμενη ως «Νutrip»). Το Nutrip, αποκλειστικός δικαιούχος και αποκλειστικός διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου www.nutrip.gr, παρέχει τις Υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενος Όρους Χρήσης, καθώς και της Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων και Υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση του www.nutrip.gr. Eπισκέπτες του ιστότοπου που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες, παρά μόνο με έγγραφη γονική συναίνεση, την οποία ο γονέας οφείλει να προσκομίσει και να επιδείξει κατά την διεξαγωγή της συνεδρίας, συμπληρώνοντας το έγγραφο ενημέρωσης και συγκατάθεσης.

 

 1. Εισαγωγή

Παρέχεται στους επισκέπτες/χρήστες του www.nutrip.gr αριθμός Yπηρεσιών οι οποίες συνίστανται στην  παροχή πληροφοριών σχετικά με την δραστηριότητά του και τις παρεχόμενες από αυτό Υπηρεσίες, τον προγραμματισμό ραντεβού, την παροχή συνταγών (για τις οποίες το Nutrip  ουδεμία ευθύνη φέρει για την χρήση υλικών που μπορεί να είναι αλλεργιογόνα για εσάς) κλπ.

Το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο www.nutrip.gr  υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης, εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του www.nutrip.gr  αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη το σύνολο των πληροφοριών/υπηρεσιών του Nutrip, όπως ρητά αναγράφεται στο παρόν, αναγνωρίζοντας ότι το Nutrip ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την περιορισμένη απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων, καθώς και την οποιαδήποτε ζημία, η οποία τυχόν προκληθεί από την χρήση του www.nutrip.gr.

Η χρήση του www.nutrip.gr διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, του Ευρωπαϊκού, και του Διεθνούς Δικαίου, οι οποίες είναι δεσμευτικές για τον χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται με αυτές. Επιπροσθέτως ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του www.nutrip.gr σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης, απέχοντας από κάθε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να προκαλέσει προβλήματα και δυσλειτουργίες στην εύρυθμη λειτουργία του Nutrip.

 

 1. Όροι Χρήσης/Υποχρεώσεις Xρήστη

Ο χρήστης/επισκέπτης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες του Nutrip, πρέπει:

O χρήστης, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να δημιουργεί λογαριασμό στην σελίδα www.nutrip.gr , όπου και θα εγγράφεται ως μέλος, χρησιμοποιώντας την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του, όνομα χρήστη της επιλογής του και password. Τα στοιχεία που πρέπει να δηλώσει για να δημιουργήσει λογαριασμό είναι σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

To  Νutrip παρέχει στους χρήστες του www.nutrip.gr τις Υπηρεσίες του κατόπιν αποδοχής των Όρων Χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους.

 

 1. Λειτουργία Υπηρεσιών (έναρξη, διακοπή)

To Νutrip διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του  www.nutrip.gr, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες του.

 

 1. Περιορισμός Ευθύνης

To Nutrip καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια συστηματικών τεχνολογικών ελέγχων και βελτιώσεων, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές του www.nutrip.gr  να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του www.nutrip.gr ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό, ή/και αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του www.nutrip.gr καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.

 

 1. Αποκλεισμός Ευθύνης εκ των παρεχομένων πληροφοριών

To Nutrip διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα ελέγχου των καταχωρηθέντων περιεχομένων των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου. Σε κάθε περίπτωση, διατηρεί το δικαίωμα διακοπής χρήσης του ιστότοπου για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον κατά τη διακριτική του ευχέρεια, παραβιάζονται οι παρόντες Όροι Χρήσης.

Επίσης, διατηρεί τα ανωτέρω δικαιώματα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες του www.nutrip.gr ή/και προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Η αφαίρεση ή απενεργοποίηση της πρόσβασης στο περιεχόμενο θα πραγματοποιείται κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια και δεν υπόσχεται να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο περιεχόμενο χρήστη.

 

 1. Παραβάσεις – Αναφορά περιεχομένου χρήστη/επισκέπτη

Εάν το Νutrip λάβει γνώση ή διαπιστώσει ότι καταχωρημένο περιεχόμενο/πληροφορίες είτε παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης, είτε είναι παράνομο ή παραπλανητικό διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να λάβει μέτρα χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στον χρήστη/επισκέπτη που το έχει καταχωρήσει.

 

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Νutrip, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναγραφόμενα, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, φωτογραφιών, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων του Nutrip και του www.nutrip.gr, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά σε αυτό, διατίθενται δε στους χρήστες/επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση. Το Νutrip πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο  www.nutrip.gr να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή πληρότητα τους.

Περαιτέρω απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του www.nutrip.gr. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του www.nutrip.gr με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας του, και το Nutrip διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα προκληθεί σε αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

 1. Δικαιώματα Παρόχου

Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη το αποκλειστικό δικαίωμα του Νutrip να διακόψει την χρήση στις υπηρεσίες του www.nutrip.gr και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του www.nutrip.gr κάθε φορά που θεωρεί ότι οι Όροι Χρήσης έχουν παραβιαστεί από τους χρήστες/επισκέπτες του.

Συγκεκριμένα ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το Νutrip διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ότι το περιεχόμενο και τα στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον χρήστη/επισκέπτη κατά την επίσκεψη στο  www.nutrip.gr τυγχάνουν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παραπλανητικά ή/και παράνομα ή/και ψευδή ή/και προσβλητικά, καθώς επίσης και ότι αντίκεινται εν γένει στους παρόντες Όρους Χρήσης να διακόψει την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Nutrip και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου και των

 

 1. Δεσμοί – Links προς άλλα sites

Το Νutrip ενδέχεται να περιέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. To Nutrip σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οποιονδήποτε τρόπο. Για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως άνω διαδικτυακών τόπων αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος/διαχειριστής αυτών.

 

 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

To Νutrip καλύπτει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του. Συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του.

  • Ο χρήστης ρητά αποδέχεται και συναινεί ότι το Nutrip, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ), όπως αυτός έχει εναρμονιστεί και ισχύει στην ελληνική έννομη τάξη (Ν.4624/2019 – ΦΕΚ Α’ 137/29-08-2019, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.
 1. Cookies

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση καθώς και για την βελτίωση αλλά και τη διευκόλυνση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο τερματικό του κάθε χρήστη, χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες, για στατιστικούς λόγους καθώς και για λόγους marketing. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση cookies και τις επιλογές περιορισμού και/ή απενεργοποίησής του θα βρείτε στην Πολιτική Cookies.

 

 1. Οnline προγραμματισμός ραντεβού – Tρόποι πληρωμής

Σε περίπτωση προγραμματισμού διαδικτυακού ραντεβού, το www.nutrip.gr προσφέρει τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής στον ενδιαφερόμενο:

 • Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Μπορείτε να εξοφλήσετε το διαδικτυακό ραντεβού σας με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Ως αιτιολογία κατά την κατάθεση πρέπει να αναφέρεται το Ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου, όπως ακριβώς αναγράφεται και στην πλατφόρμα προγραμματισμού ραντεβού (https://www.nutrip.gr/rantevoy), καθώς και η ακριβής ημερομηνία και ώρα που αυτό έχει προγραμματιστεί.

Η εξόφληση μπορεί να γίνει στους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς:

 

Τράπεζα Πειραιώς IBAN: GR83 0171 9080 0069 0816 0792 179
Όνομα δικαιούχου: ΖΟΡΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Για την επιβεβαίωση και καταχώρηση του ραντεβού και αποστολή σε εσάς του συνδέσμου μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί το ραντεβού πρέπει να προχωρήσετε στην εξόφλησή του εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από το αίτημά σας, άλλως το ραντεβού σας ακυρώνεται αυτόματα.

Σε περίπτωση που έχετε καταχωρήσει και εξοφλήσει το ραντεβού σας μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό και για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέλθετε σε αυτό, ρητώς σημειώνεται ότι το κόστος του ραντεβού σας δεν επιστρέφεται.

 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εξ’ αυτών κριθεί ως άκυρος ή/και μη εφαρμοστέος έστω και μερικά για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι, εφαρμόζονται και έχουν πλήρη ισχύ.

Για κάθε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του www.nutrip.gr, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιo, αρμόδια δε για την επίλυσή της είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

Σε κάθε περίπτωση, το Nutrip είναι διαθέσιμo για πάσης φύσεως θέμα που τυχόν προκύψει είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 2108035264, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση [email protected].

 

Icon

5,0 87 reviews